CBD olja – var man kan köpa den i Sverige?

Några av er där ute kanske redan har hört att cannabis indica också kommer i en medicinsk variant. Tillgången till medicinsk marijuana i de flesta länder (inklusive USA) är ganska begränsad, men vi måste veta att inte alla cannabisprodukter säljs som receptbelagda läkemedel. I dagens artikel kommer vi att presentera CBD olja, som är en revolutionerande förberedelse som inte bara är fantastiskt i universaliteten av dess användningsområden, men det ger också en legitim chans för en betydande framsteg inom området cancerbehandling forskning.

Vad är CBD-olja?

Preparatet vanligen kallad cannabisolja är ett 100% lagligt extrakt från industriell cannabis indica som är tillgänglig över disk. Allt tack vare det faktum att en sådan produkt inte har några berusande eller psykoaktiva egenskaper. En särskild behandling minskar THC-innehållet medan du renar de så kallade cannabinoiderna, vilket är det bästa för vår hälsa i marijuana. I detta fall erhålls extraktet genom den så kallade CO2-extraktionen, som är en specialiserad metod som gör det möjligt att extrahera de önskade ämnena och begränsa innehållet av tetrahydrocannabinoler. CBD är en av de nästan 100 cannabinoider som finns i cannabis sativa. Det är en helt naturlig kemikalie som inte är beroendeframkallande och inte orsakar biverkningar, även när de används på lång sikt.

CBD-olja i Sverige

De senaste åren har diskussioner kring CBD-olja i Sverige blivit allt vanligare. Detta kan bland annat sägas bero på att det länge inte fanns någonting som reglerade substanser innehållandes CBD-olja i Sverige, då det inte är narkotikaklassat. En annan förklaring som kan härledas till är att vissa menar sig ha fått en positiv effekt av att ha använt CBD-olja. I den här texten kommer vi gå igenom CBD-oljans lagliga status i Sverige, dess hälsofrämjande effekter, hur den doseras samt vilka eventuella cbd-olja biverkningar som kan finnas.

CBD-olja lagligt i Sverige

I Sverige omfattas inte CBD av narkotikalagstiftningen, däremot omfattas den av läkemedelslagstiftningen. Det här innebär att produkter kan innehålla CBD om de klassificeras som kosmetiska produkter, däremot finns det ett ganska stort gränsland just nu för vad som gäller i övriga fall. I Sverige är exempelvis CBD-olja lagligt att föra in från utlandet om de kommer användas av en själv och är någonting man behöver av medicinska skäl. För att detta ska gälla krävs det att man kan uppvisa bevis på att det stämmer. Detta kan exempelvis vara i form av ett läkarintyg. CBD-olja bör ej ses som medicin, då mediciner kräver en läkemedelsklassning i Sverige. Däremot bör det ses som ett komplement till konventionella mediciner och kan ses som ett alternativ till medicin.

Den CBD olja i Sverige som finns att få tag i utan recept idag erhålls vanligtvis av hälsokostföretag av olika slag och ses då som ett naturläkemedel alternativt ett kosttillskott. I vissa fall innehåller dessa preparat THC, vilket är narkotikaklassat i Sverige, medan i andra fall innehåller de enbart CBD som aktiv substans. För att preparat innehållandes CBD-olja ska få säljas som läkemedel krävs det att de genomgått kontroller och godkänts av Läkemedelsverket i Sverige. Om de däremot säljs som naturläkemedel, vitaminer eller kosttillskott är det istället andra regler som gäller. Detta gör också att det kan bli ganska snårigt vad det är som gäller och inte – i synnerhet när detta kontinuerligt förändras. Vilka effekter CBD olja har är inte fullt fastslaget.

CBD-olja med sina hälsofrämjande effekter

Några av de främsta hälsofrämjande effekter CBD-olja anses ha är bland annat smärtlindrande, ångestdämpande och rogivande. Personer som använder sig av CBD-olja som en typ av komplement till annan typ av behandling, eller när effekt har uteblivit av konventionella behandlingar, kan detta ofta ses som ett alternativ, eller åtminstone som en möjlighet. Då det inte är läkemedelsklassat i Sverige finns det heller inte några definitiva svar på vilken potentiell effekt produkten faktiskt har. Däremot finns det en del berättelser att läsa om det på internet. Här bör man dock vara medveten om att allt som skrivs på internet inte kontrolleras, saker kan innehålla felaktig information och i vissa fall kan sanningen medvetet vara förvriden för att uppnå ett visst syfte. Så, som med det allra mesta, är det viktigt att vara källkritisk till den information man tar del av, och fundera på vem det är som är aktören bakom det skrivna och vilka eventuella syften denna kan tänkas ha. Då det är en cannabidiol är det också viktigt att ha respekt för den, oavsett om man tror på dess potentiella effekt eller inte.

En sak vissa människor reagerar på när det kommer till CBD-olja är priset. Att gå till en kunnig homeopat eller annan slags naturläkare kan ofta vara kostsamt. Detsamma gäller preparaten som sedan används som naturläkemedel. En anledning till detta är att naturläkemedel, alternativ hälsokost, vitaminer och liknande inte är subventionerat av staten – vilket många andra typer av läkemedel, samt vård, är. Av den anledningen bör man alltid fundera på om man verkligen har råd med både CBD-olja och att eventuellt träffa en naturläkare. Om man väl har påbörjat sin behandling finns det ingenting som säger att man måste fortsätta, däremot är det ofta rekommenderat att använda behandlingen kontinuerligt för att på så sätt kunna uppnå bästa möjliga effekt över tid.

CBD-olja: Dosering – hur mycket CBD ska jag ta?

CBD-olja förekommer i olika styrkor och kan intas på flera olika sätt. Av den anledningen varierar också doseringsmängden, och rekommendationer kring hur ofta man ska ta den. Det är vanligt att styrkan på CBD-olja är mellan 5, 10 och 15 procent. 5 motsvarar en svagare styrka, 10 en medelhög styrka och 15 en starkare styrka. Vilken dosering man bör ta kan skilja sig åt, beroende på varför man tar naturläkemedlet. Det finns skapade scheman att ta del av på internet, däremot kan en riktlinje vara att börja så lågt som möjligt och invänta eventuell effekt. Det finns ingen anledning till att börja med höga doser innan man vet hur man påverkas av lägre doseringar. Om man efter ett tag skulle upphöra få den effekten på grund av utvecklad tolerans eller dylikt kan man då öka på doseringen, lite åt gången.

Hur man intar produkten skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkt det rör sig om. Det finns både droppar, tabletter och olja. Ett vanligt sätt att inta dropparna på är att droppa dem under tungan. Att effekt kan uppnås därigenom handlar om att det finns slemhinnor i munnen, via vilka substans kan tas upp och föras vidare ut i blodet. Detta innebär en snabb effekt. Om man använder sig av tabletter är de redan färdigdoserade, däremot går det även att tillverka egna tabletter genom att införskaffa kapslar och droppa ner hampaolja däri. Ett tredje sätt att inta oljan på är att blanda det med vatten och svälja. Att svälja ner preparatet med någon dryck kan hjälpa. Det kan också hjälpa att svälja ner det tillsammans med något livsmedel, medan det i vissa fall rekommenderas att ta på fastande mage.

CBD-olja går att köpa lagligt på bland annat Apotea. Att CBD-olja är lagligt att köpa gäller i hela Europa, och det går att få tag i på både nationella och internationella apotek, inklusive cbd-olja från Apotea. Om man vill köpa CBD-olja lagligt är det alltså till något apotek eller annat hälsokostleverantör man ska vända sig. Då effekten uppnås genom dess aktiva cannabidiol kan styrkan på preparatet också vara viktigt att ta hänsyn till. Då det inte är läkemedelsklassat i Sverige finns heller inga exakta studier för vilka doseringar som gäller eller rekommenderas eller på vilka sätt preparatet kan hjälpa. Utöver hampaolja finns även CBD-kräm, CBD-olja, CBD-produkter och liknande. Samtliga preparat kan tas upp av kroppen, men hur kroppen tar upp de olika varianterna kan skilja sig åt.

Kan CBD-olja ge biverkningar?

Det enkla svaret på den frågan är: Det beror på. Eller: Både ja och nej.

Det mer utvecklade svaret att: Det mesta som ger effekt ger också bieffekter. Ibland kan det vara svårt att särskilda effekt kontra bieffekt från varandra, då de ofta samverkar och kan överlappa varandra. Av den anledningen blir det också förhållandevis diffust att prata om bieffekter. Dels då vilken effekt man önskar av preparatet kan skilja sig åt, men också då cbd-olja biverkningar – förstått som ‘effekter man inte väntat sig’ – inte per definition behöver vara negativa, utan snarare handlar om huruvida de har en primär eller sekundär roll i sammanhanget. I vissa fall kan cbd-olja biverkningar ses som ett bevis på att substansen ger någon effekt överhuvudtaget. I andra fall kan effekter cbd-olja ha vara mer tydliga. Några biverkningar som personer kan ha upplevt är bland annat trötthet, dåsighet och förändrat blodtryck. I vissa fall kan personer som tar CBD-olja mot exempelvis ångest istället uppleva mer ångest. Som tidigare nämnts: CBD-olja och dess effekt kan skilja sig åt, både initialt och på grund av exempelvis CBD-olja dosering.

Studier i ämnet skiljer sig åt, vilket gör att det kan vara svårt att bilda sig en definitiv uppfattning, däremot rekommenderas det att man läser dessa studier, hur de har gjorts och vad resultatet har blivit. Vissa menar att CBD-olja kan hjälpa mot exempelvis ADHD, viktnedgång och användas mot smärta vid cancer. Detta kan ses som några vanliga användningsområden: ADHD, cmot smärta vid cancer och vid viktnedgång. Som konsument är det dock alltid viktigt att vara medveten om vad produkterna man använder är för någonting, då det inte regleras på samma sätt som andra läkemedel.

Vart kan du köpa CBD olja?

Som vi har nämnt i början av detta inlägg är cannabisoljor tillgängliga lagligt och över disk. Du kan köpa dem både i butiker samt på Internet. Du måste dock komma ihåg att bara välja bra källor och pålitliga tillverkare. På så sätt kan vi vara säkra på att produkten kommer att matcha beskrivningen och att vi verkligen betalar för alla egenskaper som listades i stycket ovan. På Internet är det en bra idé att leta efter cannabisoljor på https://nordicoil.se/cbd-oljor– det är en pålitlig distributör av produkter av god kvalitet som endast erhållits från lagligt drivna odlingar av industriell cannabis. CBD-oljan säljs i små flaskor med en speciell droppare. Man måste vara uppmärksam på CBD-koncentrationen-det finns oljor med 5, 10, 20 eller till och med 30% lösningar. Ingen har någonsin sagt att i varje fall desto större CBD innehåll, desto bättre! Det beror helt på hur oljan används, och som vi påpekade i stycket ovan kan detta skilja sig mycket. Det är en bra idé att noggrant studera all information som finns på förpackningen, och i händelse av tvivel fråga i affären. Ändå finns det inget att oroa sig för, eftersom CBD-oljan är en 100% naturlig lösning som har en icke-invasiv inverkan på människokroppen och tar hand om alla processer.

Hur fungerar CBD-olja?

I det här fallet är det värt att notera att allt du har hört talas om de mirakulösa egenskaperna hos CBD-olja är sannolikt sant. Ämnet kan allmänt användas både för förebyggande hälso-och sjukvård samt behandling av befintliga sjukdomar. De helande egenskaperna hos cannabinoider och terpener (andra ämnen som ingår i CBD) lindrar inflammationer, påverkar hudskador och akne, liksom positivt påverkar immunsystemet. CBD olja är bra på att hantera inflammationer i olika kroppsdelar, lindrar kroniska smärtor, minskar hudskador hos patienter som lider av psoriasis, eller minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar inträffar. CBD är också värt att använda som ett extra ämne vid behandling av sådana sjukdomar som depression, epilepsi eller schizofreni. Det är också bra för avgiftning, härdning av missbruk mot opioida droger, alkohol eller till och med cigaretter. Låt oss inte heller glömma att CBD-oljan är mycket lovande när det gäller cancerbehandling. Det administreras redan nu till personer efter kemoterapi, som upplever lindring i smärta samt ökad aptit. Forskningen pågår, och det är mycket troligt att en tid från och med nu så kommer ämnet skördas från industriell cannabis till att bli en permanent del av terapier relaterade till cancerbehandling.

CBD-olja i kapslar

Det är värt att notera att det också finns olika former av CBD-preparat tillgängliga på marknaden. Bland dem är kapslar som är avsedda att användas två gånger om dagen för tillskott. En tablett innehåller ungefär lika många aktiva substanser som en droppe av 16% – oljan. CBD är en partikellöslig i fetter, varför den absorberas perfekt av matsmältningssystemet. Återigen, en hel del beror här på den önskade effekten, men att ta kapslarna regelbundet kan inte bara stärka immunförsvaret, men också ha en aktiv inverkan på terapier i samband med behandling av vissa sjukdomar. Preparatet kan köpas på https://nordicoil.se/cbd-kapslar webbplats i paket med 60 kapslar för ca 38 USD. I detta fall är CBD-koncentrationen ca 4%, vilket säkert kommer att visa sig användbart när det gäller oral administrering av ämnet. På toppen av cannabinoidsubstansen innehåller kapslarnas komposition bland annat terpener, glycerin, vatten och djurbaserat gelatin.

E-cigarett-och inhalatorvätskor

Sist men inte minst är det värt att nämna att CBD-olja också är närvarande i form av vätskor för e-cigaretter och inhalatorer. I så fall används det mestadels på grund av smak och aromatiska fördelar, även om det måste nämnas att sådan vätska också innehåller CBD bearbetad på ett liknande sätt som en som kommer i kapslar eller oljor. Denna typ av produkter kan också köpas på nätbutiken som redan har visats i dagens artikel. Hos https://nordicoil.se/e-juice finns ett mycket stort urval av produkter i olika aromatiska varianter av CBD som du kan köpa. Bland dem är sådana CBD e-vätskor som Mango, jordgubbe, blåbär, Mint, druva + Mint etc. Vätskorna säljs vid 10 ml (300 mg) flaskor med en speciell applikator. 1 ml vätska är lika med 6 droppar av 15% CBD olja. Priset på oljan är ca 38 USD. För pengarna får vi en ny kombination av fruktsmak och förfriskningen som kommer från cannabinoids naturliga egenskaper. Det är värt att notera att tack vare en speciell metod för bearbetning av CBD-kristaller innehåller vätskorna inte THC, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet till några psykoaktiva egenskaper alls.

I dagens artikel har vi nämnt 3 varianter där CBD-oljan kommer in i bilden. Den mest populära typen är flaskor med droppare – preparatet är tillgängligt i olika koncentrationer, och dess tillämpning är verkligen mycket universell. En annan variant är kapslar för daglig tillskott. Att ta 2 tabletter om dagen regelbundet kan leda till spektakulära effekter efter bara några veckors användning. CBD oljan kommer också i vätskor som kan användas för inhalatorer, eller de nyligen populära e-cigaretterna. Oavsett vilket alternativ vi går för förblir CDB-egenskaperna desamma! Olika varianter skiljer sig mestadels i fråga om innehållet av den aktiva substansen. Det är där det är en bra idé att noggrant läsa broschyren eller informationen på förpackningen, och vid behov konsultera beslutet med en specialist, eftersom komplettets korrekta funktion kräver att man tar rätt doser av det på det sätt som anges. Sist men inte minst är det värt att notera att CBD oljan måste köpas från en pålitlig källa, till exempel butiken som finns i dagens artikel. Vi uppmuntrar att prova denna terapi som blir mer och mer populär i Storbritannien. De som har bestämt sig för att ge CBD-olja ett försök kan knappt tro på alla positiva förändringar som de fick från denna terapin.